Ribič kot s.p.

Ribič na  morju lovi ribe in skrbi za vzdrževanje ribiške barke, mrež, trnkov in opreme za ribolov. Imeti mora ustrezno ribiško plovilo in orodje.

Ribič kot samostojni podjetnik posameznik ima pravico izvajati gospodarski ribolov na podlagi pridobljenega dovoljenja za gospodarski ribolov. V  prvi prodaji lahko proda ribiške proizvode le registriranemu kupcu, dražbenemu centru ali odobreni organizaciji proizvajalcev. Proda lahko le majhne količine ribiških proizvodov lastnega ulova neposrednemu končnemu potrošniku. Majhna količina ribiških proizvodov znaša do 30 kg ma posameznega kupca.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 26. 11. 2014