Ribogojec

Fizična oseba, ki želi pridobiti dovoljenje mora imeti uspešno opravljen strokoven izpit za ribogojca.

Prav tako, fizična ali pravna oseba, ki želi pridobiti dovoljenje mora imeti zaposleno ali s pogodbo določeno vsaj eno osebo, ki ima opravljen strokovni izpit za ribogojca.

Ribogojec goji sladkovodne ali morske ribe za prehrano ali športni ribolov. Delo vključuje: skrb za ribji zarod, hranjenje rib in čiščenje bazenov.

Ribogojec lahko hrani ribe ročno ali avtomatsko, z lijaki, ki spuščajo hrano v vodo. Zelo pomembno je ribe redno pregledovati in vzdrževati pogoje za varnost in zdravje rib. Uporablja različne velikosti in vrste akvarijev, opremo in pribor za nego ribjega zaroda. Ribe hrani ročno ali avtomatsko in vzdržuje zdravo okolje za ribji zarod. Vodi tudi evidenco o razvoju mladic.

Pri delu običajno potrebuje tudi vozniški izpit. Mora biti fizično vzdržljiv, dela na prostem v vseh vremenskih pogojih in je spreten pri praktičnih opravilih.

Ribogojec ima pogosto končano srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo tehnične ali naravoslovne smeri in izpit za vožnjo vozil in manjših plovil. Pomembno je, da je strokovno usposobljen za opravljanje dejavnosti ribogojstva.

 

 


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 01. 2015