Ribiški gospodar

Ribiški gospodar mora biti strokovno usposobljenj za izvajanje nalog ribiškega gospodarja.

Ribiški gospodar je lahko vsak polnoleten državljan RS, ki ima opravljen izpit za strokovno usposobljenega delavca, ki opravlja naloge ribiškega gospodarja.

Ribiški gospodar je zadolžen za operativne naloge, kot so:

  • načrtovanje gospodarjenja z ribiškim okolišem,
  • skrb za čuvanje okoliša (ribiško-čuvajska služba),
  • izlove v gojitvenih potokih,
  • nakup rib za vlaganje v vode ter
  • poročanje in sodelovanje z resornim ministrstvom.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 12. 12. 2014