Ocenjevalec aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Ocenjevalec aktivnih snovi in FFS izvaja strokovne naloge ocenjevanja aktivnih snovi in FFS po pooblastilu Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Ocenjevalec aktivnih snovi in FFS je lahko oseba, ki ima pridobljeno najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali tej ravni ustrezno izobrazbo s predpisanih področij. 


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 17. 12. 2014