Ribiški čuvaj

Ribiški čuvaj je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ima že tri leta izpit za ribiča in ima opravljen izpit za ribiškega čuvaja. Med opravljanjem zakonsko določenih nalog je ribiški čuvaj uradna oseba ter ima značko in službeno izkaznico

Ribiški čuvaji opravljajo ribiškočuvajsko službo, katere naloge so:

 • nadzor nad ribolovom po tem zakonu;
 • nadzor nad ribolovnimi dovolilnicami, plenom in ribiškimi pripravami po tem zakonu;
 • pomoč in nasveti ribičem;
 • obveščanje centra za obveščanje ob poginih rib;
 • spremljanje posegov;
 • evidentiranje in obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja o nenapovedanih posegih na vodnih in priobalnih zemljiščih ribiškega okoliša;
 • sprotno vodenje evidence in mesečno poročanje o opravljanju ribiškočuvajske službe na način in v obliki, kot ju predpiše minister;
 • obveščanje ribiške inšpektorice oziroma inšpektorja.

Pri izvajanju svojih nalog sme ribiški čuvaj izvajati naslednje ukrepe:

 • pregledati ribolovno dovolilnico in pregledati listine za ugotovitev istovetnosti ribiča, ki lovi ribe ali se zadržuje ob vodi s priborom zaribolov;
 • pregledati ribolovni pribor, vabe, ribolovno opremo in uplen ribiča;
 • začasno zaseči ribolovno opremo in vabe ribiču, ki lovi ali se zadržujeob vodi, če nima ribolovne dovolilnice ali lovi na prepovedan način;
 • trajno zaseči protipravno ujete ribe, ki postanejo last izvajalcaribiškega upravljanja;
 • prodajati ribolovne dovolilnice;
 • odvzeti ribolovno dovolilnico ribiču, ki lovi na prepovedan način.

Ribiškega čuvaja na predlog izvajalca ribiškega upravljanja imenuje in razreši Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Imenovan je za obodobje šestih let. Po preteku šestih let je lahko ribiški čuvaj ponovno imenovan.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 12. 12. 2014