Gozdarski sekač

Gozdarski sekač podira drevje, ga oklesti in razreže na sortimente. Pri svojem delu uporablja motorno žago, ki se glede na dimenzije drevja razlikuje po teži in moči.

Gozdarski sekač potrebuje Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji: Gozdarski sekač/gozdarska sekačica.

gozdarski sekač mora imeti poleg ustrezne usposobljenosti opravljen še tečaj varstva pri delu in imeti ustrezno delovno opremo.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 12. 12. 2014