Izdelovalec konservatorskega načrta za prenovo

Izdelovalec konservatorskega načrta za prenovo je lahko vsak, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ki ima opravljen strokovni izpit v konservatorski dejavnosti.


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2015