Predavatelj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS)

Predavatelji za ravnanje s FFS so osebe, ki izvajajo usposabljanja za posamezno strokovno področje fitomedicine pri izvajalcih usposabljanj za ravnanje s FFS.

Področja fitomedicine so:

  • ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi;
  • vplivi FFS na zdravje ljud;
  • vplivi FFS na okolje.

Izvajalec usposabljanj mora imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju za vsako izmed strokovnih področij fitomedicine najmanj enega predavatelja.

Predavatelj mora izpolnjevati predpisane pogoje glede ustrezne izobrazbe in ustrezne delovne izkušnje.


Datum zadnje spremembe strani: 24. 12. 2014