Preglednik naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Preglednik naprav izvaja preglede naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in izdaja potrdila o pravilnem delovanju naprav ter znake o rednem pregledu.

Preglednik naprav za nanašanje FFS mora izpolnjevati predpisane pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj.


Datum zadnje spremembe strani: 11. 12. 2014