Kustos

Naloga kustosa na področju varstva premične kulturne dediščine obsega identificiranje, dokumentiranje, vrednotenje, interpretiranje in raziskovanje dediščine, ohranitev dediščine ter preprečevanje škodljivih vplivov nanjo, upravljanje dediščine, omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej, njeno predstavljanje javnosti in razvijanje zavesti o njej.


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2020