Konservatorsko-restavratorski sodelavec

Naloga konservatorsko-restavratorskega sodelavca je sodelovanje pri fizičnem ohranjanju kulturne dediščine za sedanje in bodoče generacije. Konservatorsko-restavratorski sodelavec prispeva k razumevanju kulturne dediščine v smislu njenega estetskega in zgodovinskega pomena in njene fizične celovitosti. Konservatorsko-restavratorski sodelavec sodeluje pri izvajanju diagnostičnih preiskav, konservatorski in restavratorski obdelavi predmetov kulturne dediščine in pri pripravi dokumentacije vseh opravljenih postopkov na njih.


Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 19. 02. 2020