Gozdarski žičničar

Gozdarski žičničar je posameznik, ki upravlja gozdno žičnico. Gozdno žičnico se uporablja za spravilo lesa na težko dostopnih strmih terenih.

Gozdarski žičničar potrebuje Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji: Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka

Poleg ustrezne usposobljenosti mora imeti opravljen tečaj varnosti pri delu in imeti ustrezno delovno opremo.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 17. 12. 2014