Načrtovalec sečnje – spravila v zahtevnejših delovnih razmerah

Načrtovalec sečnje v zahtevnejših delovnih razmerah oziroma v območjih z več možnostmi za spravilo, izvaja:

  • načrtovanje sečnje,
  • organiziranje del in
  • nadzor.

Za sečnospravilno načrtovanje v zahtevnejših delovnih razmerah je potrebno imeti ustrezno raven izobrazbe, ustrezne delovne izkušnje, opravljen tečaj varstva pri delu in ustrezno delovno in varovalno opremo. 


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 11. 2017