Načrtovalec sečnje – spravila v manj zahtevnih delovnih razmerah

Za sečnospravilno načrtovanje v manj zahtevnih oziroma ustaljenih delovnih razmerah je potrebno imeti ustrezno raven izobrazbe, ustrezne delovne izkušnje, opravljen tečaj varstva pri delu in ustrezno delovno in varovalno opremo.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 23. 11. 2017