Strokovni sodelavec za opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin

Strokovni sodelavec, ki opravlja naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje na fitosanitarnem področju.

Z izvajalcem javne službe mora biti v delovnem ali pogodbenem razmerju.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 02. 2015