Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin na področju obdelave in označevanje lesenega materiala

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin je fizična oseba s strokovnimi izkušnjami pri posebni obdelavi in označevanju lesenega pakirnega materiala.

Odgovorna oseba za zdravstveno varsto rastlin je v rednem delovnem ali pogodbenem razmerju z obratom in v njegovem imenu opravlja in izpolnjuje obveznosti registriranih obratov.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 02. 2015