Preglednik semenskih posevkov kmetijskih rastlin

Preglednik je posameznik, ki opravlja poljske preglede semenskih posevkov kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje.

Poljske preglede semenskih posevkov lahko opravljajo samo pregledniki, ki so bili imenovani s stani pristojnega organa in nimajo nobene neposredne osebne koristi od opravljanja poljskih pregledov.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 25. 10. 2018