Strokovni delavec za zagotavljanje dela delavcev uporabniku

Strokovni delavci za zagotavljanje dela delavcev uporabniku so zaposleni pri ponudnikih zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Delodajalec za zagotavljanje dela opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, če ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi najmanj za polovični delovni čas s strokovnim delavcem za zagotavljanje dela delavcev uporabniku, ki ima najmanj 6. raven izobrazbe, dve leti delovnih izkušenj na delovnopravnem in kadrovskem področju, strokovni izpit in je prijavljen v obvezna socialna zavarovanja. 

Delodajalec za zagotavljanje dela sklene pogodbo o zaposlitvi z najmanj eno osebo na dva kraja opravljanja dejavnosti in zagotovi, da je na vsakem kraju opravljanja dejavnosti ves poslovni čas dosegljiva vsaj ena strokovna oseba.

Izjemoma lahko delodajalec za zagotavljanje dela največ 60 dni opravlja dejavnost brez strokovne osebe, če je bila pri njem zaposlena strokovna oseba, ki ji je delovno razmerje prenehalo in zaposli osebo, ki ji za izpolnjevanje pogojev za strokovnega delavca za zagotavljanje dela delavcev uporabniku manjka strokovni izpit.

 


Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2017