Strokovni delavec za opravljanje obdobnih pregledov

Strokovni delavec za varstvo pri delu opravlja strokovne naloge s področja opravljanja obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme.

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko opravlja strokovne naloge s tolikšnim številom strokovnih delavcev, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje, da bodo strokovne naloge opravljene skladno z metodologijami iz vloge.

Strokovni delavec mora imeti ustrezno izobrazbo, dovolj primernih delovnih izkušenj in opravljen celotni strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu.


Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2015