Strokovni vodja socialnovarstvenih storitev

Izvajalec socialnovarstvenih storitev mora imeti zaposlenega strokovnega vodjo, ki izpolnjuje pogoje, predpisane za direktorja socialno varstvenega zavoda.

Če je izvajalec socialnovarstvenih storitev zasebnik – fizična oseba – mora sam izpolnjevati pogoje, predpisane za strokovnega vodjo.


Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2015