Strokovni delavec v domu za otroke

Socialno varstvene storitve v domovih za otroke lahko opravljajo strokovni delavci, ki so dosegli ustrezno stopnjo izobrazbe oziroma imajo dosežene ustrezne delovne izkušnje, so opravili pripravništvo ter strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.

Strokovni delavci so se dolžni redno izobraževati in usposabljati.

Strokovni delavci se prostovoljno združujejo v socialno zbornico.

 


Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2015