Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Strokovni delavec v dejavnosti pomoči družini za dom

Vodenje storitve pomoči družini za dom lahko izvajajo le strokovni delavci v socialnem varstvu, ki izpolnjujejo pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj.

Strokovni delavci in strokovni sodelavci so se dolžni redno izobraževati in usposabljati.

Strokovni delavci se prostovoljno združujejo v socialno zbornico.


Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2015