Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Strokovni delavec za prvo socialno pomoč

Osebno pomoč v obliki svetovanja lahko izvajajo le strokovni delavci v socialnem varstvu, ki izpolnjujejo pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj, imajo opravljeno pripravništvo in strokovni izpit s področja socialnega varstva. Strokovni delavci so se dolžni redno izobraževati in usposabljati. Strokovni delavci se prostovoljno združujejo v socialno zbornico.

Datum zadnje spremembe strani: 03. 08. 2016