Strokovni delavec za prvo socialno pomoč

Osebno pomoč v obliki svetovanja lahko izvajajo le strokovni delavci v socialnem varstvu, ki izpolnjujejo pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj, imajo opravljeno pripravništvo in strokovni izpit s področja socialnega varstva. Strokovni delavci so se dolžni redno izobraževati in usposabljati. Strokovni delavci se prostovoljno združujejo v socialno zbornico.

Datum zadnje spremembe strani: 03. 08. 2016