Socialni oskrbovalec na domu

Socialni oskrbovalec na domu opravlja storitve socialnega servisa.

Posameznik mora imeti pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za izvajanje socialne oskrbe na domu in opravljeno usposabljanje po verificiranem programu za socialno oskrbo. Program verificira socialna zbornica.


Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2015