Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin za izdajo rastlinskih potnih listov

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin za izdajanje rastlinskih potnih listov je fizična oseba, ki je zadolžena za izdajanje rastlinskih potnih listov in izpolnjevanje predpisanih obveznosti. Biti mora ustrezno strokovno usposobljena, kar pomeni, da ima ustrezno izobrazbo ali ustrezne delovne izkušnje in opravljeno usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin.

Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin je lahko:

  • imetnik rastlin in rastlinskih proizvodov sam ali
  • oseba, ki je v rednem delovnem ali pogodbenem razmerju pri imetniku in v njegovem imenu opravlja in izpolnjuje obveznosti registriranih imetnikov in obveznosti pri izdajanju rastlinskih potnih listov.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 24. 02. 2015