Strokovni vodja testne postaje

Testna postaje za pravilno delovanje mora imeti strokovnega vodjo, ki ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje. Strokovni vodja mora biti usposobljen za opravljanje in vodenje nalog testnih postaj.

Strokovni vodja testnih postaj vodi in hkrati ima nadzor nad merjenjem in testiranjem lastnosti domačih živali za potrebe selekcijskih programov in potrebe primerjalnih testov ter za vrejo plemenjakov.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 15. 02. 2015