Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Imetnik živali, kopitarji

Imetnik kopitarja je pravna ali fizična oseba, ki je tudi lastnik in je odgovoren tudi za skrb kopitarja.

Vsi imetniki kopitarjev morajo biti vpisani v evidenco imetnikov rejnih živali.

Imetnik kopitarja je odgovoren, da so kopitarji na kmetijskem gospodarstvu ustrezno identificirani in vpisani v centralni register kopitarjev.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 01. 03. 2018