Odgovorna oseba za sproščanje posameznih serij zdravil

Proizvajalec zdravil mora imeti s pogodbo zavezano odgovorno osebo, ki je usposobljena za sproščanje posamezne serije zdravila v promet in je stalno dosegljiva.

V primeru kapitalsko povezanih družb je ta oseba lahko pogodbeno zavezana pri eni od njih, če je razmejitev odgovornosti in pristojnosti posameznih enot pravno in organizacijsko urejena.

Odgovorna oseba za sproščanje posameznih serij zdravil mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in mora biti vpisana v register odgovornih oseb za sproščanje zdravil.


Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015