Imetnik goveda

Imetnik goveda je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za govedo in je lahko lastnik oziroma oseba, ki se ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe goved.

Vsi imetniki goved morajo biti vpisani v evidenco imetnikov rejnih živali in so odgovorni, da je govedo na njegovem gospodarstvu pravilno in pravočasno označeno ter da so podatki o premikih govedi točno in pravočasno sporočeni v centralni register govedi.  Imetnik je dolžan voditi register govedi na gospodarstvu.

Imetnik lahko opravlja tudi zootehniška opravila, za katere mora biti ustrezno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 09. 01. 2017