Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Imetnik perutnine

Imetnik perutnine je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik živali in je trajno ali začasno odgovorna za živali.

Vsi imetniki perutnine morajo biti vpisani v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ) in za opravljanje zootehniških opravil mora biti ustrezno usposobljen.

Imetnik kokoš nesnic je dolžan vpisati v register rej kokoš nesnic.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2015