Strokovni sodelavec za oglaševanje zdravil

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom ima vzpostavljeno strokovno službo za oglaševanje zdravil s strokovnimi sodelavci, za oglaševanje zdravil strokovni javnosti.

Strokovne osebe za oglaševanje zdravil zdravila oglašujejo:

  • pri osebah, ki predpisujejo ali izdajajo zdravila;
  • pri zdravstvenih delavcih, kadar gre za zdravila, za katera je iz dovoljenja za promet ali iz pooblastila izvajalca zdravstvenih programov razvidno, da je za njegov varen in pravilen način dajanja nujno potrebno informiranje ali usposabljanje pacienta v okviru zdravstvene nege ali usposabljanje zdravstvenih delavcev, ki opravljajo zdravstveno nego.

Oglaševanje zdravil strokovni javnosti  strokovni sodelavci izvajajo skladno z veljavnimi predpisi.

Strokovni sodelavci za  oglaševanje zdravil morajo imeti ustrezno izobrazbo in morajo biti vpisani v register strokovnih sodelavcev za oglaševanje, ki ga vodi pristojni organ.


Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015