Čebelar

Čebelar je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za čebele in je lastnik čebel ali pa se ukvarja z rejo čebel.

Čebelar mora imeti registrirano kmetijsko gospodarstvo in vpisati se mora v Evidenco imetnikov registriranih živali (EIRŽ). Poskrbeti mora za registracijo in ustrezno označitev čebelnjakov in stojišč.

Za opravljanje zootehniških opravil mora biti ustrezno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 06. 05. 2016