Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Čebelar

Čebelar je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za čebele in je lastnik čebel ali pa se ukvarja z rejo čebel.

Čebelar mora imeti registrirano kmetijsko gospodarstvo in vpisati se mora v Evidenco imetnikov registriranih živali (EIRŽ). Poskrbeti mora za registracijo in ustrezno označitev čebelnjakov in stojišč.

Za opravljanje zootehniških opravil mora biti ustrezno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 06. 05. 2016