Mojster čebelarstva

Čebelarski mojster opravlja naslednje naloge:

 • mojstrsko obvladovanje vseh delovnih postopkov v čebelarstvu,
 • načrtovanje, pripravo in kontrolo lastnega dela in dela v skupini,
 • organizacijo, vodenje in nadzor lastnega dela in dela v skupini v čebelarskem obratu,
 • zagotavljanje delovne varnosti upoštevajoč okoljevarstvena načela,
 • sporazumevanje s sodelavci, z naročniki in s strankami,
 • razvijanje podjetnih lastnosti, veščin in spretnosti,
 • uporabo računalniške opreme in programskih orodij,
 • vzrejo matic,
 • pridobivanje osnovnih čebeljih pridelkov (med, vosek, cvetni prah in propolis),
 • pridobivanje zahtevnih čebelarskih pridelkov (matični mleček in čebelji strup),
 • pripravo medenih pijač,
 • pripravo izdelkov na osnovi čebeljih pridelkov,
 • načrtovanje in izvedbo praktičnega praktičnega izobraževanja na obratu (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično),
 • kontroliranje ter zagotavljanje kakovostnih čebeljih pridelkov in izdelkov,
 • dvig produktivnosti in gospodarnosti,
 • optimiranje stroškov dela na obratu,
 • promocijske aktivnosti in nastop na trgu.

Za pridobitev naziva mojstra čebelarstva je potrebno opraviti strokovno izobraževanje in usposabljanje za pridobitev naziva mojster čebelarstva.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016