Čebelar - vzrejevalec matic

Čebelar - vzrejevalec matic ali vzrejevalec čebeljih matic je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja z organizirano vzrejo matic z namenom oddaje vzrejenih matic v promet.

Čebelar vzrejevalec deluje v odobrenem vzrejališču čebeljih matic in mora imeti najmanj pridobljeno poklicno kvalifikacijo čebelar/čebelarka ali ustrezne delovne izkušnje na odobren vzrejališču matic. Vzrejevalec čebeljih matic se mora tudi dodatno strokovno usposabljati in pridobivati specializirana znanja s področja vzreje čebeljih matic.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 06. 05. 2016