Strokovni delavec za izvajanje rejskega programa

Strokovni delavec za izvajanje rejskega programa je zadolžen za pravilno izvajanje rejskega programa po navodilih strokovnega vodje.

Strokovni delavec opravlja meritve in preizkušanje lastnosti živali ter vrednosti in interpretira rezultate.

Strokovni delavec mora biti strokovno usposobljen za izvajanje rejskega programa


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 24. 02. 2015