Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Imetnik akvakulture

Imetnik akvakulture je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik in je trajno ali začasno odgovorna za živali.

Vsi imetniki marikulture morajo biti vpisane v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ) in za opravljanje zootehniških opravil ustrezno usposobljeni.

Imetnik marikulture mora tudi poskrbeti za vpis v centralni register objektov akvakulture.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 06. 05. 2016