Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Strokovni vodja v drugi priznani organizaciji na področju Republike Slovenije v živinoreji

Strokovni vodja v drugi priznani organizaciji, ki deluje na območju celotne RS vodi, organizira in opravlja naloge iz posameznih delov potrjenega rejskega programa.

Strokovni vodja v drugi priznani organizaciji mora imeti ustrezno izobrazbo in delovno izkušnje, strokovno usposobljen in mora izpolnjevati tudi druge pogoje.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 16. 06. 2015