Strokovni vodja v drugi priznani organizaciji na področju Republike Slovenije v živinoreji

Strokovni vodja v drugi priznani organizaciji, ki deluje na območju celotne RS vodi, organizira in opravlja naloge iz posameznih delov potrjenega rejskega programa.

Strokovni vodja v drugi priznani organizaciji mora imeti ustrezno izobrazbo in delovno izkušnje, strokovno usposobljen in mora izpolnjevati tudi druge pogoje.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 16. 06. 2015