Strokovni delavec v drugi priznani organizaciji na območju Republike Slovenije v živinoreji

Strokovni delavec druge priznane organizacije na območju celotne RS opravlja posamezne naloge potrjenega rejskega programa.

Strokovni delavec mora biti strokovno usposobljen za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 16. 06. 2015