Strokovni delavec v drugi priznani organizaciji na območju upravne enote v živinoreji

Strokovni delavec druge priznane organizacije na območju upravne enote opravlja posamezne naloge potrjenega rejskega programa.

Strokovni delavec mora biti strokovno usposobljen za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji.

 


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 16. 06. 2015