Vodja dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Za izvajanje dejavnosti DDD mora biti na voljo za to usposobljen kader.

Vodja dejavnosti DDD je posameznik z ustrezno izobrazbo.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 21. 12. 2015