Vodja posameznih del dezinsekcije, dezinfekcije in deratizacije

Vodja posameznih del je posameznik, ki je določen za vodenje del, ki mu jih določi vodja DDD.

Za opravljanje del mora imeti ustrezno izobrazbo.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2016