Tehnik za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (tehnik DDD)

Tehnik DDD praviloma izvaja osnovna dela, povezana z dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo. Imeti mora ustrezno izobrazbo.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2016