Zdravnik specialist

Zdravnik je temeljni odgovorni nosilec opravljanja zdravstvene dejavnosti.

Zdravnik specialist mora pri uresničevanju svojih pravic, svoboščin in dolžnosti vselej ravnati tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost izvajanja zdravniške službe ter ugled zdravniškega poklica.

Zdravnik specialist je pri sprejemanju strokovnih odločitev neodvisen. Zdravnik specialist svobodno izbere način zdravljenja, ki je v danih okoliščinah najprimernejši. Zdravnik specialist se mora pri svojem delu ravnati po spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah.

Zaposleni zdravnik specialist sodeluje pri odločanju o sestavi delovne skupine, za katere strokovno delo je odgovoren.

Zdravniki specialisti smejo opravljati zdravniško službo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo, če so si pridobili strokovni naslov doktorice ali doktorji medicine z navedbo specialnosti in izpolnjujejo vse spodaj navedene pogoje.

Zdravnik specialist mora imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost, biti vpisan v register zdravnikov in imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju - licenco.


Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 02. 03. 2015