Zasebni športni delavec

Zasebni športni delavec je posameznik, ki izpolnjuje pogoje o izobrazbi ali usposobljenosti in je vpisan v razvid zasebnih športnih delavcev.

Pogoj za pridobitev statusa zasebnega športnega delavca je ustrezna izobrazba ali ustrezna usposobljenost za opravljanje te dejavnosti.

V kolikor izpolnjujete zgoraj navedeni pogoj lahko opravljate dejavnost bodisi kot dejavnost z vpisom v razvid zasebnih športnih delavcev ali pa se registrirate kot samostojni podjetnik (s.p.). V obeh primerih se lahko odločite za ugotavljanje davčne osnove ali po dejanskih odhodkih in dejanskih prihodkih ali pa v višini normiranih odhodkov in dejanskih (plačanih) prihodkov.

S statusom zasebnega športnega delavca lahko opravljate zgolj dejavnost, ki jo imate napisano v odločbi, ki jo boste prejeli od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Če izkazujete izpolnjevanje pogojev za več področij, lahko opravljate več dejavnosti, za katere izpolnjujete pogoje.
V praksi to pomeni, da lahko na primer tak status pridobi trener, ki je dokončal Fakulteto za šport ali ustrezno izobraževanje za pridobitev licence trenerja.

Zasebni športni delavec Samostojni podjetnik
Obseg opravljanja dejavnosti Opravlja lahko le tiste dejavnosti, ki so napisane v odločbi MIZŠ. Opravlja in registrira lahko več različnih dejavnosti.
Dodatni zaposleni Ne more imeti dodatnih zaposlenih. Lahko ima dodatne zaposlene.

Opis postopka ureditve poslovanja


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 26. 11. 2019