Odgovorna oseba za železniški podsistem

Imenovan organ mora imeti zaposleno odgovorno osebo za izvajanje postopkov verifikacije železniških podsistemov.

Odgovorna oseba za podsisteme je odgovorna za pravilno opravljanje postopkov pregledovanja in potrjevanje ustreznosti železniških podsistemov, mora biti neodvisna in ne sme biti plačana glede na količino opravljenih preverjanj in ne na podlagi rezultatov teh preverjanj.

Odgovorna oseba za podsisteme je zavezana k poklicni molčečnosti glede vsega, kar spozna med izvajanjem svojih dolžnosti in mora imeti ustrezno izobrazbo in znanja ter mora biti ustrezno usposobljena za izdajanje certifikatov, zapisov in poročil, ki sestavljajo uradno dokumentacijo o opravljenih pregledih.


Pogoji in dokazila

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 06. 12. 2018