Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok je posameznik, ki sodeluje z vzgojiteljem pri pripravi in načrtovanju dela ter pomaga pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela s predšolskimi otroki (starost 1-6 let) in skrbi za pripravo vzgojno-izobraževalnih sredstev ter ureditev prostora.

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok mora obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja.


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2016