Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok je posameznik, ki sodeluje z vzgojiteljem pri pripravi in načrtovanju dela ter pomaga pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela s predšolskimi otroki (starost 1-6 let) in skrbi za pripravo vzgojno-izobraževalnih sredstev ter ureditev prostora.

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok mora obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja.


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2016