Premikač

Premikač je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog premikača, ima ustrezno izobrazbo in je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

Premikač v železniškem prometu je zadolžen za naslednje naloge:

 • spenjanje in odpenjanje vozil,
 • spremljava premikalnega sestava,
 • zaustavljanje vozil pri premiku,
 • zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
 • dajanje signalnih znakov pri premiku,
 • sporazumevanje pri premiku,
 • opravljanje skrajšanega zavornega preskusa,
 • izzračitev zavor,
 • zavarovanje nivojskih prehodov pri premiku,
 • sodelovanje pri zavarovanju premikalne vozne poti in 
 • prestavljanje kretnic.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016