Vzgojitelj predšolskih otrok

Vzgojitelj predšolskih otrok je posameznik, ki pripravlja, načrtuje in neposredno organizira ter vodi vzgojno-izobraževalno delo s predšolskimi otroki (starost 1-6 let) in pripravlja didaktični material. Med izvajanjem programa strokovno vodi pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok, v okviru različnih dejavnosti v vrtcu sodeluje s starši ter ustvarja možnosti za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Vzgojitelj predšolskih otrok mora obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja.


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2016