Premikač na industrijskem tiru

Premikač na industrijskem tiru je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog premikača, ima ustrezno izobrazbo in je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

Premikačna industrijskem tiru v železniškem prometu je zadolžen za naslednje naloge:

 • spenjanje in odpenjanje vozil,
 • spremljava premikalnega sestava,
 • zaustavljanje vozil pri premiku,
 • zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
 • dajanje signalnih znakov pri premiku,
 • sporazumevanje pri premiku,
 • opravljanje skrajšanega zavornega preizkusa,
 • izzračitev zavor,
 • zavarovanje nivojskih prehodov pri premiku,
 • sodelovanje pri zavarovanju premikalne vozne poti in 
 • prestavljanje kretnic.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016