Vodja premika

Vodja premika je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog premikača in vodjo premika ter je zdravstveno in jezikovno usposobljena.

Vodja premika je zadolžen za organiziranje, nadzor, usklajevanja dela premikalne skupine in za pravilno sestavo vlaka in sporazumevanje pri premiku.

Vodja premika mora poskrbeti za opravljanje zavornega preizkusa, dajanje signalnih znakov pri premiku, sodelovati pa mora tudi pri zavarovanju premikalne vozne poti.

Na zahtevnejši postaji lahko vodja premika opravlja delo šele po najmanj treh mesecih dela na postajah, kjer se je usposabljal.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016